Tämä kyseinen artikkeli keskittyy käsittelemään aihetta mitä on hakukoneoptimoitu kirjoittaminen? Mitä tällä tarkoitetaan tai halutaan saavuttaa?

Tämä kyseinen mitä on hakukoneoptimoitu kirjoittaminen artikkeli ei ole millään tavalla sponsoroitu ja se on täysin kirjoittajan omien mielipiteiden, kokemuksien ja havaintojen pohjaisia lukuisten vuosien varrelta!

Siirrytään täten artikkeliin!

Hakukoneoptimoitu artikkeli asiakkaalle!

Tuli mieleen eräänlainen ajatus, kun tein yhtä projektia asiakkaalle! Projektissa ideana oli kirjoittaa eräänlaisia (Guest Post) tekstejä heidän nettisivuillensa, minun piti aluksi tutkia aihetta, etsiä tietoa ja tämän jälkeen aloin suunnittelemaan kirjoitusta ja sen rakennetta, että miten sen aion yleensäkin kirjoittaa! Minulla oli alusta asti tietty visio, mitä lähdin toteuttamaan ja lopputulos oli hyvä ainakin asiakkaan mielestä!

Asiakas kertoi alussa kuitenkin, että kirjoita teksti suoraan heidän nettisivuillensa, että heidän ei tarvitse sitä mitenkään sinne liittää tai optimoida! Hän loi minulle uuden tilin ja salasanan jota kautta pystyin sitten kyseiset kirjoitukset kirjoittamaan heidän nettisivuillensa!

Hän kertoi, että kirjoita SEO – tyylillä, elikkä hakukoneystävällisesti kirjoitetulla tyylillä!

En heti ajatellut asiaa, mutta nyt jälkikäteen olen tajunnut sen ihan realistisen totuuden. Tämä totuus on siis se, että meidän Suomalaisissa kouluissa ei opeteta hakukoneoptimointi kirjoittamista!

Meidän kouluissa opetetaan prosessikirjoittamista, joka on erilaista kuin hakukoneoptimointi kirjoittaminen! Mitä on Hakukoneoptimoitu kirjoittaminen? Hakukoneoptimointi tyylissähän kirjoitetaan ja korostetaan tiettyjä sanoja ja lauseita! Nämä sanat ja lauseet täytyy kirjoituksessa sitten tulla ilmi useita kertoja, riippuen tietenkin tekstin pituudesta.

Kun kirjoitat hakukoneoptimointi kirjoitus tyylillä, sinut siis pitää palata tekstissä monta kertaa siihen korostettuun sanaan tai lauseeseen, joka on siis ennalta määrätty ennenkuin alat tavallaan edes kirjoittamaan mitään! Elikkä tavallaan jankkaat sitä samaa asiaa monta kertaa, että se käy lukijalle ilmi!

Otsikot mitä on hakukoneoptimoitu kirjoittaminen artikkelissa ovat seuraavat:

 • Hakukoneoptimoitu artikkeli asiakkaalle!
 • Mitä on Hakukoneoptimoitu kirjoittaminen?
 • Hakukoneoptimoitu otsikko!
 • Hakukoneoptimoitu meta description!
 • Hakukoneoptimoitu kuva!
 • Hakukoneoptimoitu URL – osoite!
 • Hakukoneoptimoitu kategoria!
 • Hakukoneoptimoitu avainsanat!
 • Hakukoneoptimoitu listaus!
 • Hakukoneoptimoitu lainaus!
 • Hakukoneoptimoitu sisäinen ja ulkoinen linkittäminen!
 • Hakukoneoptimoitu sosiaalinen media!
 • Hakukoneoptimoitu kirjoittaminen esimerkki!
 • Hakukoneoptimoidun kirjoituksen kosketus!
 • Miksi sinun pitäisi siis kirjoittaa hakukoneoptimoidulla tyylillä?
 • Yhteenveto

Mitä on hakukoneoptimoitu kirjoittaminen?

Hakukoneoptimointi tarkoittaa siis eräänlaista toimenpidettä, jossa pyritään parantamaan jonkin yksittäisen verkkosivun, videon, kuvan tai kokonaisen verkkosivuston sijoitusta ja näkyvyyttä hakukoneiden hakutuloksissa. Yksi näistä toimenpiteistä, jolla parannetaan siis tätä sijoitusta ja näkyvyyttä on hakukoneoptimointi kirjoittaminen!

Hakukoneoptimointi kirjoittamisessa on siis oma kaavansa, josta löytyy todella monta erilaista vaihetta! Kaikki tavallaan kuitenkin pitää aloittaa siitä yhdestä asiasta ja se on otsikko! Tämä otsikko tulee sitten rakentamaan koko kirjoituksen teeman ja tarinan, mihin nämä eri vaiheet sitten sisältyvät ja johtavat.

Tämähän hakukoneoptimointi on todella laaja aihe ja minä en millään tavalla välttämättä pysty kaikkea siitä kirjoittamaan. Koska en minäkään eikä varsinkaan ammattilaisetkaan siitä kaikkea tiedä. Tämä maailma elää itsessään jo niin omaa maailmansa, joka mukautuu koko ajan uusien käsitteiden ja tapojen omaisesti.

Toivottavasti kuitenkin pysyt kärryillä aiheessa!


Hakukoneoptimoitu otsikko!

Optimoidut otsikot antavat erilaisille hakukoneille eräänlaisen tiedon tai selvityksen, mitä kyseinen kirjoitettu artikkeli kertoo tai yrittää kertoa! Tämän otsikon perusteella siis määritellään, mitä kyseinen kirjoitus tulee sisältämään tai mihin aiheeseen se liittyy!

Tähän otsikkoon sijoitettu teksti, pitää kuitenkin hakukoneoptimoidussa kirjoituksessa toistua ainakin sen 3 kertaa! Tietenkin jos teksti on pitkä, niin se pitää esiintyä siinä vielä enemmän ja enemmän. Tämä teksti voi esiintyä alaotsikoissa tai johonkin kirjoituksen tekstiin sijoitetussa kohdassa! Tämä teksti pitää kuitenkin olla näkyvässä kohdassa, että hakukoneet pystyvät sen lukemaan tai näkemään ja tietenkin, että normaali lukija sen myös näkee ja sisäistää!

Otsikot myös pitää olla sijoitettu tekstiin H1, H2, H3 ja jne hierarkia teemalla, joka tarkoittaa sitä, että lukija näkee tietynlaisen selkeyden janan kirjoituksessa ja sen läpikulussa! Elikkä kappale sijoittelua!


Hakukoneptimoitu Meta description!

Suomennettuna Meta kuvaus, joka yleensä siis näkyy vaikka Googlea käyttäen ja haettaessa jotain tiettyä asiaa, tämä näkyy Otsikon alla olevassa kohdassa! Tässä kohdassa yleensä näkyy Googlensa itse poimima parhaaksi nähty teksti tai sitten kirjoittajan itse määritetty teksti pätkä! Tämä teksti on siis kuvaus siitä, että mitä siellä löydetyssä tekstissä pitäisi olla tai mistä se kertoo!

Tämä teksti siis korostaa sitä tietoa, mitä määritetty otsikko haluaa kuvastaa! Sen, minkä sinä olet otsikoksi määritellyt sen pitää myös näkyä tässä Meta Description kohdassa hakukoneoptimoidussa tekstissä!

Eli määritetty otsikko pitää lukea sana tarkasti myös Meta kuvauksessa! Tämä on suositeltavaa, mutta ei täysin pakollista! Jokin sanasta kuitenkin pitää ilmetä kuvauksessa!


Hakukoneoptimoitu kuva!

On erittäin yleistä, että kirjoituksissa on myös kuvia! Nämä kuvatkin tietenkin pitää olla hakukoneoptimoituja! Tämä kyseinen otsikko, minkä olet siis jo määritellyt pitää myös näkyä tässä kuvassa! Elikkä kuva pitää tietenkin kuvastaa kuvannollisesti tätä otsikko aihetta!

Kuvassa pitää olla myös upotettu sisäisesti alt tag teksti! Ennenkuin sinä edes lisäät sitä kuvaa johonkin kirjoitelmaan, sinun pitää kuvan editointi vaiheessa jo siihen lisätä alt tag teksti, joka on tähän otsikkoon liittyvä! Hakukoneet myös lukevat ja ymmärtävät tämän liitetyn tiedon, vaikka lukija ei sitä ikinä huomaisi, mutta nämä ohjelmistot huomaavat sen!

Kuvahan pitää olla myös hyvän ja kivan kokoinen kyseiseen kirjoitelmaan ja tietenkin selkeä! Se ei saa olla myöskään tiedosto kokona suuri! (Tietenkin tilanteesta riippuen).

Kuvan sijoittelu vaiheessa kirjoitukseen, kuvaan pitää sijoittaa sen kuvaus, mistä se kertoo! Tämä kuvaus tietenkin pitää olla tai ei ihan täysin välttämättä otsikkoon verrattavissa, mutta kuvauksessa pitää kuitenkin tulla ilmi tietynlainen vertaus tai liitetättävyys! Jokin otsikon sanasta pitäisi toistua siis kuvauksessa!

Joissakin tilanteissa on myös mahdollista lisätä erillinen Meta Description kuva, joka esimerkiksi näkyisi jotain nettisivua selattaessa ja liikuttaisit osoitintasi, elikkä osoitinhiirtäsi jonkin kirjoituksen päälle tai vaikka verkkokaupassa jonkin tuotteen päälle! Niin siinä on erillisesti liitetty esikatselu kuva, mikä ei välttämättä löydy sieltä itse linkin alta minne painettuasi sitä kuvaa siirtyisit!

Tähän kuvaan voidaan siis omat meta kuvaukset lisätä, jotka parantavat hakukoneoptimointi laatua! Tämä tietenkin pitää olla sitä samaa ennalta määritettyä otsikko sana litanniaa!


Hakukoneoptimoitu URL – osoite!

Verkkosivuston tai tiedoston sijainti internetissä lyhykäisyydessään! Elikkä se määritetty otsikko, mikä kirjoitukselle on siis tehty, pitää myöskin näkyä url osoitteessa! Tämäkin mahdollistaa oikeanlaisen hakukoneoptimointi edelletyksen!

Välttämättä ei pystytä määrittämään täysin otsikon omaista url osoitetta, pitää kuitenkin näkyä jokin otsikon sanoista osoitteessa tai että liitettävyys myös näkyy tässäkin tapauksessa!


Hakukoneoptimoitu Kategoria!

Kun kyseinen kirjoitus on valmis, se pitää myös sijoittaa omaan tiettyyn kategoriaan tai kategorioihin, mihin se voisipi liittyä! Josta siis löytyy muita aiheeseen liittyviä kirjoituksia, artikkeleita tai jotain muuta! Kategoria sinällänsä pitää olla lyhyt yksi sanainen tai kaksi, mutta siinäkin toimii samat käsitteet ja tavat hakukoneoptimointia ajatellen!

Tähän voidaan määrittää oma Meta Description, elikkä kuvaus siitä mitä tästä kategoriasta löytyy! Tietenkään ei pystytä täysin otsikon omaista kuvausta laatimaan, mutta olisi suotavaa, että kuvaus kertoo kuitenkin aihe piiristä, mitä täältä kategoriasta löytyykään!


Hakukoneoptimoitu Avainsanat!

Kirjoitelmalle pitää myös määrittää avainsanat, nämä pystytään määrittämään vaikka kirjoituksen lopussa! Jolloin avainsanoja voidaan poimia kirjoituksesta itsestään! Kuitenkin yksi avainsanoista ainakin pitää olla otsikkoon määritetty sana tai ehkä myöskin lause, tämä suinkaan ei saisi olla kovin pitkä! Avainsanalla poimitaan tärkeitä voima sanoja, mitä halutaan korostaa kirjoituksessa ja tämän myös hakukoneet sinällänsä huomioivat jollain tavalla algoritmissään!


Hakukoneoptimoitu Listaus!

Tällä tarkoitan sitä, että kirjoituksessa yrität listata jotain tiettyjä sanoja tai lauseita! Sitä en tiedä, mitä siinä listauksessa voisi olla, kun se riippuu ihan kirjoituksesta, mutta siinä kuitenkin halutaan saavuttaa hakukoneoptimoidussa kirjoituksessa lukijalle tietynlaatuinen levähdys tila tai tauko! Mihin lukija pystyy jäämään ja ehkä kertaamaan jotain asioita! Tällä menetelmällä pyritään lukijan jatkamaan kirjoituksen lukemista eikä hän väsy lukemiseen. Samainen toiminto tietenkin voidaan tehdä myös kuvien avulla!


Hakukoneoptimoitu Lainaus!

Tietyissä kirjoituksissa voidaan sijoittaa johonkin kohtaan tekstiä, erillinen lainaus ilmoitus, joka korostaa jotain tiettyä sanaa tai lausetta! Tässä voidaan ehkä käyttää jossain tapauksissa suoraan otsikkoa, mutta ajatuksena kuitenkin olisi, että sillä luotaisiin jokin ajatelma johonkin avainsanaan tai avainlauseeseen! Tämä tulisi siis tukemaan otsikkoa tai jonkin alaotsikon aihetta!


Hakukoneoptimoitu Sisäinen ja Ulkoinen linkittäminen!

Sisäisellä linkittämisellä tarkoitetaan, että johonkin kirjoitukseen tullaan laittamaan url linkki, joka siis yksinkertaisesti siirtää lukijan johonkin muuhun kirjoitukseen sivulla! Mutta ideana on, että se tukisi ja korostaisi tätä kirjoituksen aihetta ja teemaa!

Ulkoisella linkittämisellä on samainen syy, mutta tämä tuki ja korostaminen tulee ulkoisesta lähteestä! Esim. jostain muusta nettisivulta tai tiedostosta!

Tällä tavalla hakukoneet pystyvät jotain sanaa haettaessa myös ymmärtämään sen, että kyseinen sivu tekee tietynlaista vuorovaikutusta muiden sivujen kanssa! Jolloin kirjoituksesi asema näkyy hakukoneessa paremmin kohdennettuna! esim. Ilmoituksilla tarkoititko tätä!


Hakukoneoptimoitu Sosiaalinen media!

Tarkoitan tällä niitä jakoja tai esikatselu asetelmia! Kun joku vaikka tämän kirjoituksen jakaa omassa sosiaalisessa mediassa! Pystyt siihen lisäämään erilliset omat määritetyt kuvat, meta kuvauksen ja otsikon! Nämä tietenkin pitää olla samalla kaavalla rakennettu, kuin kirjoitus! Elikkä sinne pitää lisätä samat määreet kuin mitä olit kirjoitukseenkin tehnyt! Tietenkin pienellä erilaisella vivahteella, jos halutaan saavuttaa jotain erityistä lukijakunnalla!

Sosiaalisessa medioissa. Vaikka esimerkiksi Facebook, Twitter ja Linkedin. Sieltä löytyy omat hakukoneet, joissa tietenkin on omat hakukoneoptimointi järjestelmät ja algoritmit käytössä! Ne kuitenkin ovat lähes tai melkein tai jopa ihan samanlaisia – erilaisia, mutta ajatus kuitenkin on sama!


Hakukoneoptimoitu kirjoittaminen Esimerkki!

Nyt, kun kirjoitin ja esitin tiettyjä vaiheita, jotka siis pystyy tekemään tavallaan missä järjestyksessä tahansa, mutta ideana kuitenkin olisi, että aloittaisit kirjoituksen tekemisen otsikosta! Tämä otsikko siis määrittää kaiken aikalailla, mitä kirjoituksessasi tulee olemaankin!

Tässä osioissa minä näytän tietynlaisen esimerkin! Koska kirjoitus varmasti saattoi olla todella sekava ja et välttämättä sitä ymmärtänyt! Niin on paljon helpompi kertoa ja näyttää esimerkillä! Tämän esimerkin nähtyäsi, sinun on todennäköisesti helpompi ymmärtää myös kirjoittamani teksti!

Ajatellaan, että kirjoittaisin nyt vaikka aiheesta autot! Se on sinällänsä helppo aihe kirjoittaa ja se on ehkä myös helppo ymmärrettävä.

Mitä minä nyt autoista kirjoittaisin?! No kirjoitanpa vaikkapa! Minkälainen auto kannattaa ostaa vuonna 2020!

Elikkä minä olen nyt määritellyt kirjoituksen aiheen ja olen myös määrittänyt otsikon, joka on siis – Minkälainen auto kannattaa ostaa vuonna 2020?

Nämä jutut mitä siis kirjoittelin ja selittelin, niin minun pitäisi tällä hakukoneoptimointi kaavalla kirjoittaa suurinpiirtein tällainen Otsikko, Meta Description, ja Url-osoite!

Kuvan alt tagiin ja meta tagiin, minun pitäisi kirjoittaa kyseisellä kaavalla suurinpiirtein seuraavanlaisesti!

Kun teemana oli auto, niin kirjoitukseenhan pitää lisätä myös kuvia vertailtavista autoista ja niihin sitten lisätä autoa kuvaavat sanat ja lauseet!

Lauseet voivat olla vaikka seuraavanlaiset, kuvien alla!

 • Mazda RX – Edullinen ja voimakas auto.
 • Kia Sorento – Punainen pieni paholainen auto.
 • Mercedes AMG GT-R – Sporttinen ja haluttava auto.

Jos huomasit, minulla toistui sana auto ja se on juurikin yksi otsikon sanoista ja tämä sitten tukee täten kirjoitusta!

Avainsanat pitäisi olla suurinpiirtein ajateltuna olevan! Auto, kannattava, vuonna, 2020, ostaa ja paras! Loput avainsanoista tietenkin määriytyvät mitä kirjoitukseen yleisesti tulet kirjoittamaan! Todennäköisesti automerkit pitää sisältyä avainsanoissa!

Kategoria olisi autot, 2020 ja vinkit! Meta Description kategorioille olisi ihan tilanteesta riippuen, mutta esimerkiksi näin!

 • Tästä ryhmästä ja kategoriasta löydät erilaisia artikkeleita autoista ja niihin liittyvistä tiedoista! (Mazda RX, Kia Sorento, Mercedes AMG GT-R)
 • Tästä ryhmästä ja kategoriasta löydät erilaisia artikkeleita ja kirjoituksia vuodelta 2020! (Otteita joistakin tämän vuoden otsikojen avainsanoista).
 • Tästä ryhmästä ja kategoriasta löydät vinkkejä erilaisista teemoista ja asioista! (Jotain otsikkojen avainsanoja)

Tietenkin mitä enemmän tekstiä, sitä parempi, mutta noin 150 kirjainta on se maksimi! Kannattaa katsoa minun esimerkki kuvasta, että kuinka paljon minulla on siinä meta description kohdassa tekstiä! Elikkä suurinpiirtein samanverran!

Lainausta ajattelen, niin ehkä paras mitä itselläni tulee mieleen olisi kirjoittaa vaikkapa kirjoituksen tekijää käyttäen ja hänen mielipidettänsä! – Juhamatti Niskasaaren mielestä paras auto vuonna 2020 on Jaguar Xe! -Tietenkin paras vaihtoehto olisi käyttää jonkin kuuluisan henkilön lainausta! (Liität ehkä joissakin tapauksissa lainattuun paikkaan suoran linkin).

Listaus esimerkkinä voisi olla vaikka, että listaa ne autot ensiksi mitä kirjoituksessa on vertailussa ja sitten erikseen alkaa niistä kirjoittamaan omilla väliotsikoilla listauksien jälkeen!

Sisäinen / ulkoinen linkittämisessä esimerkkinä voisi olla, että sisäinen linkki johtaa muihin auto aiheisiin artikkeleihin tai juttuihin mitä sinun nettisivulla on! Ulkoisesti sama juttu, elikkä ulkoiset linkit vievät vaikka kyseisen vertailu auton omille kotisivuille!

Elikkä hakukoneoptimointi kirjoittaminen on siis tuollaista! Sinulla on siis erilaisia asioita, jotka tukevat sitä sinun kirjoittamaa aihetta! Todella yksinkertainen idea ja varsinkin toimiva sellainen, kun sen oppii täydellisesti melkein tekemään!

Teenkö itse täydellisesti! En todellakaan! Tämä hakukoneoptimointi kirjoittamisen tyyli muuttuu koko ajan ja siihen tulee uusia elementtejä kaiken aikaa! Englanninkielisissä artikkeleissa tämä hakukoneoptimointi kirjoittaminen on paljon helpompaa kuin Suomen kielessä.

Johtuen varmasti Suomen kielen monimuotoisuudesta, missä sanat lähtevät muotoutumaan omiin sfääreihinsä ja hakukoneiden on vaikea ymmärtää.


Hakukoneoptimoidun kirjoituksen kosketus!

Alussa kerroin, että kouluissa ei opeteta tällaista kirjoitus tyyliä vaan meillä on enimmäkseen prosessikirjoittamista, että me kirjoittaisimme selvää ymmärrettävää tekstiä, johdonmukaista tekstiä ja jossa on lopputulos! Siis todella hienoa, että näin tehdään ja opetetaan! Kyllä kyllä, näin pitääkin jatkaa!

Kouluihin kuitenkin täytyisi tuoda tällainen hakukoneoptimointi kirjoitus tyyli esiin ainakin jossain määrin, hakukoneoptimointi kirjoitus tyylissähän siis yritetään myydä jotain määritettyä asiaa!

Me joka ikinen päivä, jokainen meistä joutuu tämän hakukoneoptimoidun kirjoituksen kosketuksiin! Joissakin tapauksissa se ei ole mitenkään nähtävissä eikä sitä jotenkin toteuteta tai sitten joissakin yhteyksissä sitä käytetään koko ajan! Emme välttämättä osaa sitä vielä kovin huomioida, kun olemme siihen kosketuksissa!

Jos jotenkin osaisin selittää tämän tarkemmin tai selkeämmin, niin se olisi ehkä seuraavanlaisesti helpompi selittää näin!

Hakukoneoptimointi kirjoitus on siis yritys maailman kirjoitus tyyliä! Me näemme sitä siis verkkokaupoissa, uutisissa, ruokakaupoissa, jossain tapauksissa tv-ohjelmissa, aikakausi lehdissä, kaikenlaisissa sovelluksissa ja ohjelmissa!

Tämä kuitenkin on kasvavissa määreissä tulossa lisääntymään lisää ja lisää! Elikkä otsikko myyntiä ja itse kirjoituksessakin sitä otsikko aihetta myydään ja korostetaan!

Miksi sinun pitäisi siis kirjoittaa hakukoneoptimoidulla tyylillä?

Kaikkihan alat missä ihmiset ovat töissä se on jollain tavalla palvelua, joissa kaikissa yleensä on asiakas! Jos työpaikkasi ei ole vielä mitenkään palvelua, niin se tulee olemaan tulevaisuudessa myös palvelu ammatti!

Sinun siis kannattaa oppia tämä menetelmä, koska sinä joudut työssäsi sitä käyttämään 100% varmuudella ainakin jossain muodossa! Minä en sano, että sinä joudut jotain artikkeleita kirjoittamaan, mutta jos olet vaikka verkkokaupassa töissä ja lisäät sinne tuotteita! Tämän pitäisi olla sinun arki päivää tehdä ja rakentaa ne myynti ilmoitukset hakukoneoptimoituna!

Jos olet vaikka ruokakaupassa töissä! Sinä printtaat niitä myynti kylttejä tai jotain esitteitä asiakkaille nähtäväksi! Niin sinun pitää se ilmoitus tehdä hakukoneoptimointi tyylinä!

Vaikka et olisi sitä internettiin laittamassa, niin sinä laitat nämä samat määreet mitä olen selittänyt, mutta eri muodossa tai eri ajatelmana! Joku voi ottaa siitä sinun määritetystä kyltistä vaikka kuvan, niin se teksti minkä sinä olet sinne kirjoittanut, se on sinun Meta Description!

Jos olet rakennustyö maalla vaikka töissä! Hakukoneoptimointi kirjoitus tyyli on vähäsen vaikea sinne maailmaan liittää, mutta näkisin, että ne oppaat ja työmenetelmät, mitä sinä siellä luet ja tutkit tai siis joiden kautta sinä siis toimit siellä työmaalla! Ovat juurikin tehty hakukoneoptimointi tyyliseksi, jossa on eritelty eri vaiheet listattuna ja ne ovat luokiteltu eri kategorioihin! Jos tällaista listaa sinulta itseltäsi ei löydy, niin voit miettiä semmoisen rakentamista, jota voit käyttää jokaisessa työmaassa!

Vaikkapa näin! Määrität asiakirjan, missä on eriteltynä ne työvaiheet ja menetelmät, mitä sinun pitää työmaalla tehdä! Sieltä löytyy kuvia, meta kuvaus, linkkejä, lainaukset, listaukset ja jne. Tämä asiakirja on myös avuksi muiden kanssa, jotka ovat vaikka ensimmäistä kertaa kyseisellä työmaalla ja heidän pitäisi saada jonkinlainen hahmotelma, mitä tulet tekemään tai mitä hänen pitäisi tehdä!

Elikkä sinä myyt jotain ideaa muille työntekijöille ja tämä idea on juurikin rakennettu hakukoneoptimoitu kirjoitus tyylillä!

Yhteenveto

Mahtavaa, kun pääsit mitä on hakukoneoptimoitu kirjoittaminen artikkelin loppuun. Tämähän ei sinälläänsä ole mitään rakettitiedettä, mutta sen ymmärtäminen ja esille tuominen voi tietenkin aiheuttaa ongelmia.

Todella vaikeata selittää ylipäätänsä, mutta ajattele vaikka omaa ammattiasi tai jotain muuta ammattia, josta sinä tiedät jotain, missä he voisivat tätä menetelmää käyttää!

Hakukoneoptimointi tyylissähän yksinkertaisuudessaan kirjoitetaan ja korostetaan tiettyjä sanoja ja lauseita! Jolloin lukija ymmärtää ja sisäistää tiedon paljon paremmin! Tietyllä tavalla voisi sanoa, että se on propagandaa.

Toivottavasti mitä on hakukoneoptimoitu kirjoittaminen artikkeli oli sinulle hyödyllinen ta se avasi sinulle uusia ajatuksia!

Ei mulla muuta tällä kertaa..

%d bloggaajaa tykkää tästä: