Tässä kyseisessä artikkelissa käsittelemme aihetta, Sosiaalinen Media on epävarma alusta! Miksi Sosiaalinen media on epävarma alusta ja voiko sille tehdä jotain?

Artikkelissa keskitytään pohtimaan sosiaalisen median ja sen erilaisten alustojen epävarmuus tekijöitä sen käyttäjille. Mitä nämä epävarmuudet ovat ja voiko niitä mitenkään ratkaista!?

Tämä kyseinen Sosiaalinen Media on epävarma alusta – artikkeli ei ole millään tavalla sponsoroitu ja se on täysin kirjoittajan omien mielipiteiden, kokemusten, tutkimuksien ja havaintojen pohjaisia!

Otsikot artikkelissa ovat seuraavat:

  • Miksi Sosiaalinen media on epävarma alusta?
  • Petollinen ideologia Sosiaalisessa mediassa!
  • Sosiaalinen media on jakaantunut erilaisiin alustoihin!
  • Sosiaalinen media on epävarma sen Käyttäjille!
  • Sosiaalinen media on epävarma alusta Mainostajille!
  • Sosiaalisessa mediassa on paljon Huijauksia ja Petoksia!
  • Voiko Sosiaalisen median epävarmuudelle tehdä jotain?!

Aiheesta kun tulee jokseenkin niin pitkä, on viisasta se sitten jaotella erinäisiin osiin. Toivottavasti pysyt artikkelin mukana loppuun saakka!


Miksi Sosiaalinen media on epävarma alusta?

Ensinnäkin Sosiaalisen median tekee epävarmaksi sen hektisesti muuttuva ympäristö ja sen maailma tämän kaiken ympärillä. Vaikkakin sosiaalinen media on alkujaan luotukin tällaiseksi informaation jakamisen palveluksi, sitä ei ikinä tiedä mitä se ympäristö loppujen lopuksi synnyttää ja luo sen käyttäjille.

Tämä ympäristö on kuitenkin nopeasti eteen päin menevä, jolloin sen käyttäjät eivät pysy mukana sen ikuisessa tahdissa. Sosiaalinen media ei missään nimessä ole yhteen suuntaan menevä tai millään tavalla yhtenäinen virta.

Tämän johdosta monet käyttäjät jättäytyvätkin sen erilaisista virroista tai eräänlaisista virtauksista pois, koska eivät näe sen tuomaa sisältöä ja muutosta mielenkiintoiseksi tai hyväksi. Kun erilaisia teemoja ja aiheita on pilvin pimein sosiaalisessa mediassa, niin ei ole mitenkään yllätyksellistä, että sen käyttäjät myös eivät ymmärrä tai käsitä kaikkea mitä näkevät, lukevat ja kokevat.

Joku voi saada ihan päinvastaisen kuvan kuin toinen käyttäjä mitä jollain aiheella ja teemalla halutaan kertoa. Itsestään selväähän se on, sama kuin katsoo elokuvaa, sarjaa tai lukee kirjaa. Jokainen kohtaaminen kaiken kanssa on erilainen jokaiselle meistä ja teemme niistä sitten omat johtopäätöksemme.


Petollinen ideologia Sosiaalisessa mediassa!

Petollinen ideologia Sosiaalisessa mediassa!

Sosiaalinen media tietty on myös siltäkin osin epävarma, koska sen suoma informaatio voi olla petollisen ideologista. Näkisin, että alkujaan sosiaalinen media ajateltiin rakentuvan siten, että sinne ihmiset saisivat kertoa omasta elämästään ja sivustot saisivat jakaa omaa materiaaliansa muille nähtäväksi. Ajatuksena luoda ihmisille tietoisuutta erilaisista aiheista ja päämääränä oli, että ihmiset menisivät eteenpäin elämässä. (Teemana, elämä on ihanaa ja tässä on kissa kuva).

Todella hyvä ideahan se sinällänsä on, mutta kun tähän mukaan tuodaan tämä petollinen ideologia. Joka sitten päättää tämän päätetyn materiaalin aiheen ja idean. Monet ovatkin sanoneet, että faktoilla nykyisin ei ole merkitystä vaan sillä idealla ja aiheella miten se meille jokaiselle myydään!

Sosiaalisessa mediassa tällaista petollista ideologista informaatiota löytyykin, mutta miten tämän sitten tunnistaa!…. siinäpä se kysymys onkin?! Normi sivusta seuraaja ei sitä välttämättä huomaakaan ja siitä syystä ihminen jolla on tavallaan kiinnostusta politiikasta. Tulee nämä ideologiset sosiaalisen median suomat informaatiot huomaamaan aikalailla melkein välittömästi.

Kuitenkin lähtökohtana ideologian taustalla on aina poliittiset myötä vaikuttajat ja tästä syystä sosiaalisessa mediassa oleva informaatio pitää heti sen nähdessään aikalailla pilkkoa. Eikä ottaa sitä informaatiota suoraan ajatuksiinsa vaan pilkkoo sen kysymyksiin, jotta voidaan havaita siitä nämä kaikki näkökulmat. Olkoot ne näkökulmat ideologisia, aihe keskeisiä, faktoja tai jotain muuta.

Tämän johdosta sosiaalinen media on epävarma, koska sen käyttäjät eivät tiedä mitä hänelle syötetään eikä hän myöskään välttämättä ymmärrä sitä mitä hänelle välitetään. Tietenkin jos ajatellaan vielä syvällisemmin, niin kaikesta mitä maailmassa näkee, kuulee ja lukee voi olla siinä ideologia taustalla… Sen takia ehkä viisasta onkin vain elää elämää ja olla miettimättä syvällisemmin.


Sosiaalinen media on jakaantunut erilaisiin alustoihin!

Sosiaalinen media on jakaantunut erilaisiin alustoihin!

Sosiaalinen mediahan jakaantuu moneen erilaiseen alustaan, joita nyt on esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Gab, YouTube ja Linkedin. Vaikkakin näitä erilaisia alustoja on lukuisia, monet voivat nähdä sen eräänlaisena rikkautena. Että on hyvä, että informaatio jakaantuu moneen eri kanavaan, jolloin niiden näkyvyyskin on suurempaa ja kattaa enemmän ihmisiä.

Osittain tottakin, mutta epäilen tätä tulokulmaa! Siitä syystä, koska kaikki informaatio pitäisi kuitenkin olla tietyllä tavalla kohdistettavissa helposti laajalle käyttäjäkunnalle. Kun luodaan tällaisia omia sosiaalisia yhteiskuntia omien teemojen aiheisia kanavia, niin informaatio pirstaloituu kaiken tämän mukana. Jolloin sen käyttäjät eivät saa täyttä tietoutta heille suunnatusta tiedosta.

Muutoinkin, kun tieto levitetään moneen eri kanavaan, niin sen käyttäjä ei missään nimessä tule kaikkea tätä informaatiota näkemään. Siitä syystä, erilaiset alustat olisi informaation näkökulmasta katsottuna parhainta keskittää tietyille kanaville. Muutoinkin, kun informaatio löytyy tietyistä alustoista, niin käyttäjän on muutoinkin helpompi se löytää. Eikä kuluttaa etsiessään sitä elämälle suotua rikasta aikaa sen selvittämiseen.

Tietenkin nämä erilaiset Sosiaalisen median alustat – kanavat täytyisi sitten vastaisuudessaan luoda paremmat puitteet, jotta sen käyttäjä olisi tervetullut käyttämään heidän palveluitansa. Tämän johdosta siirrytään toiseen aihe piiriin!


Sosiaalinen media on epävarma sen Käyttäjille!

Sosiaalinen media on epävarma sen Käyttäjille!

Sosiaalisen median erilaiset alustathan pitäisi siis luoda puitteet sen käyttäjille, jotta he pystyvät sitten jakamaan haluamansa informaatiota. Kuitenkin nykyisten ajankohtaisten teemojen johdosta näin ei kuitenkaan ole. Sosiaalinen media on epävarma sen käyttäjille, koska monet sen halukkaista käyttäjistä eivät pysty sen palveluitaan käyttämään. Koska heidät on sieltä heitetty tai suljettu pois.

Tietenkin jokainen sosiaalisen median käyttäjä ei ole puhtoisin aikein siellä toimimassa vaan heidän toiminta suunnitelmat voivat olla rikollista ja muutoinkin petollista. Tällaiset käyttäjä kunnat tietenkin pitää karsia sosiaalisen median alustoista pois automaattisesti! (Tietty määrittäen, mikä on rikollista ja petollista).

Kerroinkin tuossa edeltävässä vaiheessa ideologiasta ja sen merkityksestä ja näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Epävarmuus alustan toimivuudesta ja sen suomista mahdollisuuksista käyttäjille ollaan luotu semmoisille ihmisille, jotka ajavat jotain tiettyä ideologiaa ja poliittista suuntautumista.

Tietty monethan ideologioista ovat tietoisesti tervetulleita toimimaan näissä alustoissa, mutta nykyisten ajankohtaisten teemojen johdosta tämä on suuntautunut olemaan yhden suuntainen toimi. Jossa tietyt käyttäjät karsitaan sosiaalisen median alustalta ulos.

Jotkin tahot näkevät tämän oikeutettuna ja jotkin tahot puolestaan eivät. Sosiaalisen median alustahan saavat kylläkin itse päättää asiakkaansa ja käyttäjänsä, mutta silloin kun luotu tietynlainen valta-asema sosiaalisen median alustoissa. Tämmöiset käsitteet eivät ole enää valideja, vaan ne pitäisi unohtaa, poistaa ja luoda kaikille käyttäjille suunniteltu ja toimiva alusta.

Tässä alustassa nämä erilaiset käyttäjät sitten saavat itse päättää mitä teemaa ajavat ja ajan kanssa tämän ”eräänlaisen” taistelun voittaa toinen.

Mutta näin ei kuitenkaan ole vaan erilaisia käyttäjiä ja teemoja suljetaan alustoista pois. Syitä voidaan pähkäillä ja miettiä, mutta näkisin tämänkin olevan ideologinen. Erilaisien sosiaalisten medioiden alustojen toimintalinja on puhtaasti ideologinen, joka on tietenkin todella haitallista sen kaikille käyttäjille ja yleiselle maailmassa olevalle koheesiolle.


Sosiaalinen media on epävarma alusta Mainostajille!

Sosiaalinen media on epävarma alusta Mainostajille!

Mainostaminen sosiaalisissa medioissa on todella tärkeätä yrityksille ja muille toimijoille. Jos sieltä halutaan saada ostajia, lukijoita ja muita hyötyjä mainostusta käyttäen. Vaikkakin sosiaalisissa medioissa on paljon erilaisia käyttäjiä ja mainostuksen voi helposti kohdistaa tietyille haluamilleen kohteille.

Näiden sosiaalisten medioiden suoma markkinointi ja analytiikka data on kuitenkin jokseenkin ylikorostettua ja valheellista. Kerron sinulle lyhyesti, että miten ja miksi!?

Kaikki kohdistetut mainokset kyllä toimivat hyvin, kun ne osaa hyvin säätää ja konfiguroida mainosten asetuksista. Valitettavasti kuitenkin nämä erilaiset alustathan kuitenkin toimivat eräänlaisella automaatiolla ja heidän suoma analytiikka esimerkiksi yrityksen fani sivuilla olevista näyttökerroista ovat virheellisiä.

Jos esimerkiksi otetaan joku Facebook tai Twitter video. Niin niiden suomat katsojamäärät eivät ole sitä mitä sanovat. Jos videolla olisi katselukertoja se 5000! Oikea luku on lähemmäs puolet siitä. Tämä johtuu ihan siitä syystä, miten analytiikka ohjelmistot lukevat käyttäjiä ja julkaisuja.

Mitä enemmän esimerkiksi joku julkaisu saa tykkäyksiä, kommentteja tai ”selaus” huitaisuja. Niin analytiikka ohjelmisto katsoo nämä kaikki katselukerroiksi, vaikka näin ei ole!

Kaikki nämä samat käsitteet myös toimivat myös muissa julkaisuissa! Vaikkakin kuvaa, videota tai tekstiä olisi nähty, niin se tieto mitä nämä sosiaalisen median sivustot antavat ovat ylikorostettuja.

Siitä syystä, niihin ei ole uskomista! Tietenkin ne antavat tietynlaista osviittaa siitä, että kuinka paljon niitä on nähty, kommentoitu ja tykätty. Suosittelen kuitenkin tilastojen suomasta datasta poistamaan sen 35 – 40%, jolloin pääset paremminkin käsiksi oikeisiin lukuihin.


Sosiaalisessa mediassa on paljon Huijauksia ja Petoksia!

Sosiaalisessa mediassa on paljon Huijauksia ja Petoksia!

Sosiaalisen median erilaisissa alustoissa on paljon huijareita ja petollisia käyttäjiä. Yleensä heidän motivaationa on raha ja joskus erilaiset muut hyödyt. Kun alustoissa on paljon erilaisia huijareita ja petollisia käyttäjiä, se tietenkin muodostaa muille sen käyttäjille epävarmuuden.

Esimerkiksi ovatko he turvassa heidän jakamiensa asioiden takia, ovatko heidän keskustelu kumppanit näissä alustoissa oikeita ja rehellisiä. Monet kymmenet ihmiset päivittäin tulevat jollain tavalla huijatuksi sosiaalisessa mediassa erilaisin yhteyksin.

Yleisin tapa huijata sosiaalisessa mediassa on tekeentyä toisena ihmisenä ja sitä kautta uskotella muille ihmisille jotain muuta. Vaikkakin ihmiset nykyjään ovat sopeutuneet ymmärtämään enemmän näitä mahdollisia riskejä, mutta valitettavasti ihmiset ajattelevat sen tapahtuvan enemminkin muille kuin itselleensä.

Muutoinkin, kun elämme mobiili – aikaa, jolloin suurinosa ihmisistä käyttää sosiaalista mediaa kännykän tai padin kautta. Niin erilaiset huijaajat pystyvät toimimaan helpommin kännykkää kautta, kuin tietokoneen.

Sosiaalista mediaa, kun käytetään kännykkää käyttäen, niin erilaiset huijaus tilit voidaan helpommin maskeerata näyttämään oikeammalta. Jolloin käyttäjät on helpompi huijata luulemaan kaikkea todeksi.

Kaiken tämän takia sosiaalinen media on ehdottomasti epävarma alusta!


Voiko Sosiaalisen median epävarmuudelle tehdä Jotain?!

Voiko Sosiaalisen median epävarmuudelle tehdä Jotain?!

Erittelinkin paljon erilaisia teemoja, mikä tekee sosiaalisesta mediasta epävarman! Mutta voiko sosiaalisen median epävarmuudelle sitten tehdä jotain? Lähtökohtaisesti kaikki nämä luetellut asiat ovat todella vaikeita ratkottavia asioita, joihin ei varmasti löydy mitään nopeaa ratkaisua.

Kaikkia epävarmuuksia voidaan tietenkin lieventää, mutta samat ongelmat varmasti tulevat aina olemaan mukana. Sosiaalisten medioiden ideologinen kasvu on nähtävissä, kun monet tulevat lyömään niin sanotut ovet lukkoon joiltakin käyttäjiltä. Ideologinen vaikuttaminen tulee lisääntymään, jolloin käyttäjät joutuvat tulevaisuudessa päättämään ovatko kummalla puolella tätä temmellystä ja taistelukenttää!

Sosiaalisten medioiden alustojen jakaantuminen tulee suuremmaksi, mutta todennäköisesti se tulee muodostamaan yhtenäväisyyttä siltä osin, että jotkin sosiaalisen median sivustot yhdistyvät tai ostetaan markkinoilta ulos kilpailemasta.

Erilaisia huijareita ja petoksen tekijöitä varmasti sosiaalisiin medioidin tulee lisää, mutta heidän toimintoja ja mahdollisuuksia vähennetään. Jolloin he eivät voi tehdä huijaksia samallalailla kuin ennen.

Markkinointiin liittyvä analytiikka tiedot tulevat tarkemmiksi, mutta uskoisin saman ylikorostetun tiedon näyttäytyvän vielä enemmän tulevaisuudessa. Jossa halutaan markkinoinnin luojilta ”pumpata” rahat sisälle sosiaalisen median ylläpidolle.

Loppujen lopuksi sosiaalisen mediassa olevasta informaatiosta tulee vielä epäselvempää, jolloin uusia mielipide, informaatio virtoja tulee lisääntymään. Tämän takia käyttäjät tulevat vielä enemmän ”sekoamaan” ja jättäytymään pois sosiaalisen median suomasta melusta! Joka sitten muodostaa käyttäjille omat kuppikunnat oman mieleisensä informaation maailmassa!

Huolestuttavalta näyttää voisiko sanoa näin…

Toivottavasti kyseinen Sosiaalinen Media on epävarma alusta! – artikkeli oli mielenkiintoinen ja se avasi sinulle uusia ajatuksia Sosiaalisesta mediasta ja sen ympärillä olevasta maailmasta!

Ei mulla muuta tällä kertaa!

%d bloggaajaa tykkää tästä: