Tämä kyseinen artikkeli keskittyy aiheeseen oletko introvertti vai ekstrovertti? Mitä ovat Introvertti ja Ekstrovertti? Mitä nämä tarkoittavat?

Tämä kyseinen oletko introvertti vai ekstrovertti artikkeli ei ole millään tavalla sponsoroitu ja se on täysin kirjoittajan omien mielipiteiden, kokemuksien ja havaintojen pohjaisia. Tekstissä pyritään keskittymään näihin kahteen eri persoonallisuuteen, kerrotaan niistä mielipiteitä ja ajatuksia.

Otsikot ovat seuraavat artikkelissa!

 • Oletko Introvertti vai Ekstrovertti?
 • Mitä tarkoittaa Introvertti ja Ekstrovertti?
 • Mikä on Introvertti?
 • Mikä on Ekstrovertti?
 • Oletko sittenkin Ambivertti?
 • Kokemukset Introverteistä ja Ekstroverteistä Part 1!
 • Kokemukset Introverteistä ja Ekstroverteistä Part 2!
 • Yhteenveto

Mitä tarkoittaa Introvertti ja Ekstrovertti?

Introvertti ja Ekstrovertti käsitteet tarkoittavat siis kahta erilaista persoonallisuuden orioitunutta piirrettä. Tiedätkö itse kumpaa näistä olet? Jos et tiedä, ehkä tämän artikkelin jälkeen saat jonkinlaista kuvaa ja tietoa siitä. Jos tiedät jo kumpi olet, niin se on hyvä asia!

Minä tämän artikkelin kirjoittajana olen introvertti ja en siitä muuksi ole muuttumassa, olen siihen siis syntynyt. Jokainenhan meistä on jompaa kumpaa näistä ja me siis siihen synnytään. Jotkut sanovat ja väittävät, että meidän elämämme johtaa jompaan kumpaan. Tiemme siis syntymästä lähtien vie meidät johonkin näihin kahteen persoonallisuuteen.

Epäilen itse tätä ja uskon enemmänkin, että tämä määräytyy tämän ensimmäisen 9 kuukauden kehityksen aikana, jolloin olemme siellä kohdussa tai jossain kammiossa lymyilemässä.

Noh, netistähän löytyy paljon erilaisia testejä millä voit tarkistaa, että kumpaa nyt oletkaan. Oletko Introvertti vai Ekstrovertti?! Jotkut näistä testeistä on tehty viihteelliseen muotoon. Josta syystä kannattaa tehdä monta erilaista testiä, koska jotkin testi kysymykset jo sinällänsä harhaanjohtavasti yksinkertaistavat vastaus vaihtoehtoja.

Jolloin tiedät jo kysymyksissä, että mihin tuo vastaus johtaa. Kannattaa tehdä testit järkevästi ja hartaasti miettien, koska sinun persoonallisuuden kautta sinä kuitenkin kuljet tätä elämän tietä.

On todella tärkeätä, että sinä tiedät todellisen itsesi, etkä liiku tätä tietä hukassa tai väärällä kaistalla! Koska tämä persoonallisuuden määritelmä, kuitenkin johdattaa sinua elämässäsi erilaisiin mahdollisuuksiin ja päämääriin. On tärkeää tietää ja ymmärtää ensiksi itsensä, ennenkuin lähtee ymmärtämään muita!

Tässä olisi muutama hyvä testi sivusto, missä pääset määrittelemään oletko Introvertti vai Ekstrovertti?

Uskoisin, että noin 15 vuotias henkilö voisi testin tehdä ja näin saada oikean määritetyn lopputuloksen. Tarkoitan siis sitä, että henkilö joka on tuon ikäinen on jo ikäisekseen saavuttanut tietynlaisen itsensä hahmottamisen kyvyn, jossa hän on päässyt kokemaan erilaisia sosiaalisia kanssakäymisiä muiden ihmisten kanssa tai ympäristön parissa.

Joku voi olla erimieltä, mutta tuossa kyseisessä iässä me lähdetään kuitenkin aika nopealla tahdilla määrittämään elämämme kulkua ja olemme jokseenkin paljon kosketuksissa muuhun ympäristöön. Maailman hahmotus tavallaan on alkanut jokseenkin selkeytymään, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitan, mutta ajatuksena ei ole loukata.

Tässä kyseisessä noin 15 vuoden iässä, voimme kuitenkin lähteä määrittämään meidän omaa persoonallisuutta vielä lisää. Sinä elät ja toimit tämän persoonallisuuden kautta kuitenkin, niin se on tärkeätä tiedostaa kumpaa oletkaan!


Mikä on Introvertti?

 • Introvertti on sisäänpäin kääntyneempi henkilö, joka löytää sisäisen rauhan itsestään ja siitä ympäristöstä, minkä hän on itselleensä rakentanut tai mihin hän on itsensä asettanut! Yleensä introvertit eivät keskustele tai kerro ajatuksiaan yleisesti, mutta kuitenkin pystyvät puhumaan, avautumaan, kun aika – paikka on sille oikea ja otollinen.
 • Introvertti miettii ja analysoi asioita erillä tavalla tai voisiko sanoa enemmänkin, että hän läpikäy keskustelun jo omassa päässään. Joten hänen ei tarvitse sitä keskustelua käydä muiden kanssa ollenkaan.
 • Introvertti yleisesti tykkää olla omissa oloissaan tai ajatuksiensa parissa. Hän saa voimansa ja elämän tahtonsa omista puuhista tai harrastuksista. Muut ihmiset tai erinäiset kontaktit muihin ihmisiin, voivat viedä tai vievätkin sitä elämän voiman energiaa, kuin että se synnyttäisi sitä lisää.
 • Introvertin halu saada tietynlainen elämän rytmin tasapaino on se mitä hän haluaa saavuttaa ja mitä hän haluaa ylläpitää. Elikkä tietynlainen arkipäivän rytmi tai tempo on introvertin maailmaa.
 • Introvertti on enemmän kuuntelija luonteinen henkilö, missä hän on asettunut ja keskittynyt keskustelun aikana siihen kuuntelemiseen.

Mikä on Ekstrovertti?

 • Ekstroverttihän on Introvertin vastakohta melkeinpä, elikkä hän on ulospäin suuntautunut, keskusteleva ja puhelias henkilö. Hän saa suuren voimansa ulkopuolisista tekijöistä tai niistä asioista mitä hän tykkää tehdä.
 • Ekstrovertit miettivät ja analysoivat asiat puheen ja tekemisen kautta, jossa he ajattelevat samalla kun tekevät sitä jotain asiaa. Puhetta, tekoa ja vuorovaikutusta.
 • Ekstrovertithän tietenkin myöskin tykkäävät olla omissa oloissaan, mutta kuitenkin tietyin rajoituksin! He saavat elämän energiaa toisten henkilöiden kanssa olemisella. He tykkäävät olla siinä tietyssä menossa tai väylässä mukana, missä pääsee tuomaan itseään tai ajatuksiaan ilmi.
 • Ekstrovertit myöskin haluavat tasapainoista elämän rytmiä, mutta siinäkin on omat rajoituksensa ja halunsa mitä he haluavat! Heillä ajatuksena on löytää tasapaino, josta voi lähteä monet kerrat pois! Mutta he haluavat kuitenkin päästä siihen tasapainoon myös takaisinkin. Voisiko sanoa, että se on tietynlainen vuoristorata, missä välillä käydään korkeuksissa ja sitten mennään tasaiselle radalle takaisin, josta sitten jonkin ajan kuluttua noustaan taas korkeuksiin!

Oletko sittenkin Ambivertti?

Varmasti moni ajattelee, että hän on jokin sekaannus introverttiä ja ekstroverttiä! Että olenko sittenkin Ambivertti? Hänestä voi löytyä kaikkia elementtejä mitä näillä kummallakin on! Se on varmasti mahdollista, mutta kuitenkin me ollaan jompaa kumpaa!

Ei ole sitä kolmatta vaihtoehtoa ainakaan minun kokemuksieni kautta tai mitä olen asiasta lukenut ja havainnoinut. On kuitenkin käsite nimeltään Ambivertti, jota juurikin kuvannoillistetaan siten, että Ambivertti olisi kaiken sekoitus!

En itse usko tähän yhtään, koska näkisin tämän olevan luotu enemmän semmoisille ihmisille. Jotka eivät halua olla liitettynä mihinkään kastiin. Niin he eivät halua olla jotain kahdesta vaan haluavat luoda jotain erityistä, joka ei kulje niin sanotussa massassa!

Tätähän näkee monessa eri asiassa, jossa luodaan joku uusi käsite vanhojen tilalle tai niiden vierelle. Jonka pyrkimyksenä on luoda oma väylänsä toimia tai ajatella. Ajatuksena luoda oma identiteetti. Kuitenkin ajattelet samallalailla kuin muutkin, mutta haluat itsellesi kuvitella sen mieltymyksen tunteen, että olet jotenkin erityinen massasta poikkeava henkilö….. Et ole.

Tässä erityisessä kategoriassa nämä henkilöt voivat sitten toimia miten haluavat! Minun mielestä ei kannattaisi lähteä valehtelemaan itselleensä, eikä muillekaan tai lähteä keksimään jotain erityislaatuista persoonallisuus piirrettä. Sinä nyt vaan olet Introvertti tai Ekstrovertti.

Kyse on enemmänkin siitä, että kaikki meistä kuitenkin ovat erilaisia ja kun minäkin itseni lukitan Introvertiksi. Niin löytyy eritasoisia introverttejä, jotkut ovat enemmän sisäänpäin kääntyviä ja jotkut sitten vähemmän. Sama asia on myös tietenkin ekstroverttien keskuudessa. Samoja asioita varmasti kummaltakin löytyy, mutta ne pohjimmiltaan ovat erillä kaavalla tehtyjä tai niiden metodit ovat erilaiset miten niitä käytetään.

Sinä olet siis Introvertti tai Ekstrovertti. Unohda tuo Ambivertti ja keskity määrittämään itsesi jompaan kumpaan. Pystyt elämään elämääsi paljon laadukkaamin, kun tiedät mitä olet!


Kokemukset Introverteistä ja Ekstroverteistä Part 1!

Se minua on aina huvittanut, että jotkin Ekstrovertti henkilöistä eivät välttämättä tajua Intorverttejä laisinkaan. Olen ollut monessa tapauksessa mukana tai olen ollut näkemässä, missä ekstrovertti on puhunut ja keskustellut introvertti henkilölle.

Ekstrovertti katsoo silmät pyöreänä, että miksi introvertti henkilö ei vastaa hänelle! Niinkuin sanoin, niin introvertti läpikäy keskustelun jo omassa päässään, elikkä hän miettii mitä hän vastaa ja hän läpikäy ne sanat jo päässään monet kerrat! Hän yrittää muokata sanoista järkevän kuuloiseen, mutta se on jo myöhäistä monissa tapauksissa.

Ekstrovertti, kun on sanavalmis ja hän läpikäy sanat jo puhuessaan keskustelun aikana, niin monet eivät ymmärrä sitä tilannetta täysin. Silloin tuleekin monelle se ihmettelyn taival, et mikä tuollakin henkilöllä nyt on. Et onko se päästänsä vialla vai eikö se tykkää minusta tai jotain vastaavaa. Mutta tilanne kuitenkin raukeaa siten, että introvertti vastaa tai on vastaamatta. Ekstrovertti kuitenkin pelastaa tilanteen höpöttämällä lisää! Jolloin introvertti joutuu uudestaan läpikäymään kuulemansa sanat.

Sitten, kun keskustelu on käyty läpi. Introvertti jää miettimään vielä lisää keskustelun aihetta, hän saattaa läpikäydä keskustelua kauankin aikaa ja analysoida siitä kaikenlaisia yhtäläisyyksiä eri asioihin.

Ekstrovertti on jo mennyt uusiin seikkailuihin ja hän on tavallaan jo unohtanut käydyn keskustelun, mutta on saanut siitä itselleensä lisäpuhtia tai tietynlaista ajatelmaa jatko käyttöön.

Erilaisissa kanssa käymisissä myöskin olen huomannut, että Ekstrovertit eivät välttämättä ymmärrä tai ovat hämillään siitä, että introvertti tykkää olla omissa oloissaan. Introvertti katsos rasittuu muiden läsnä olosta tai siitä, että he ovat keskipisteessä jossain tilanteissa. Introvertit saattavat tietoisesti tai ihan normaalisti etääntyä sosiaalisista tilanteista, koska he toimillaan puolustavat itseäänsä ja heidän sisäistä rauhaansa.

Tässä on se idean ydin, että minkä takia varsinkin monessa koulussa monet ihmiset saattavat jäädä ulkopuoliseksi asioista ja täten muut, elikkä ekstrovertti ihmiset katsovat silmät pyöreänä, että mikä tuollakin henkilöllä on. Kuitenkin täytyy muistaa, että introverteilläkin kiinnostaa läpikäydyt asiat jollain tasolla, mitä nämä muut henkilöt tekevätkään! Introvertti kuuntelee taustalla ja analysoi saamansa tiedon. Valitettavasti hän saattaa analysoida tietoa liikaa, jolloin hän on ihan muussa maailmassa kuin muut.

Tämän takia ekstroverttien täytyisi olla ja ottaa niin sanottu johtajan rooli. Jossa he ottaisivat introvertit mukaan erilaisiin asioihin. Todennäköisesti introvertti sanoo ei ja hänen kehonsa sanoo ei, mutta mieli sanoo, että ehkä! Tietenkään introvertti ei kaikkeen lähde mukaan, mutta introvertti tarvitsee erityisiä ärsykkeitä silloin tällöin, kun ekstrovertti vastaisuudessaan tarvitsee niitä melkein joka päivä.

Introvertit siis tarvitsevat tietynlaisen kädestä ottajan, joka vie häntä johonkin suuntaan. Tämä kuitenkaan ei tietenkään saa olla pakotettua vaan se pitää olla järjestelmällisesti rakennettu kokonaisuus. Introvertille, kun on tärkeätä luottamus ympäristöön ja siinä ympäristössä pitää näyttäytyä se niin sanottu tasapainoitettu rytmi.


Kokemukset Introverteistä ja Ekstroverteistä Part 2!

On erittäin yleistä myös niinkin, että saman persoonallisuus tyypin ihmiset ovat myös kanssa käymisissä samanlaisten kanssa! Elikkä introvertit tykkäävät olla introverttien kanssa ja ekstrovertit siten ekstroverttien kanssa. Elikkä niin sanotut ystävyys suhteet myöskin rakentuvat näiden persoonallisuus tyyppien parissa, mutta eivät tietenkään täysin!

Jos ystävyyssuhteet ovat kehkeytyneet nuoruuden iässä, niin ystävissä on sekaisin introverttejä ja ekstroverttejä, jos ystävyyssuhteet ovat kehkeytyneet aikuisena. On todennäköisempää, että se on Introvertti vs. Introvertti & Ekstrovertti vs. Ekstrovertti.

Olen huomannut, että monessa ystävä joukkiossa tai piirissä on se johtava henkilö ja tämä on yleensä se ekstrovertti. Mukana on muitakin ekstroverttejä kuin myös introverttejä ja nämä sitten rakentavat niin sanotun ystävä piirin tasapainon. Introvertit rauhallisuudellaan hillitsevät hyvällä tavalla ekstrovertin menemistä, jottei hänen kehonsa kulu puhki tai energia pitoisuus lopu. Joka aiheuttaa sitten terveys ongelmia pitkällä aikavälillä ekstrovertille.

Ekstrovertit kuitenkin sitten vievät introverttejä eteen päin ja uusiin seikkailuihin, missä he pääsevät rasittamaan kehoa ja saamaan elämyksiä.

Tietenkin jotkin introvertti tapaukset voivat hiillitä liikaa ekstrovertin niin sanottua elämän janoa, jolloin introvertistä tuleekin tietynlaatuinen rasite. Introverttien täytyisi ymmärtää, että ekstroverttien täytyy mennä ja päästä tekemään vapaasti jotain. Sen takia introverttien kannattaisi läpikäydä asioita ekstrovertin kannalta ja miettiä toiminta ratkaisuja varsinkin parisuhteissa.

Elikkä päästää parisuhteessa olevan ekstrovertin sosiaalisiin tilanteisiin, koska jos liikaa yrittää kahlita tai hallita, niin ekstrovertistä muuntautuu masentuneisuus tai tietynlainen tyhjyys elämässä. Mitä hän ei pääse siis purkamaan ja parantamaan.

Ekstrovertin vastaisuudessaan täytyy muistaa, että introvertti odottaa juurikin sitä elämän ympäristön tasapainoa ja ekstrovertin täytyy se hänelle myös rakentaa tai suvaita. Elikkä liikaa menevä ekstrovertti on introvertille myöskin rasite, josta ei sitten hyvää seuraa varsinkaan parisuhteissa.

Elikkäs, kumpikin persoonallisuus tyyppi tarvitsee toistansa tässä elämässä. Joten meidän täytyisi ehdottomasti ymmärtää toista osapuolta, olkoot se työssä, koulussa, perheissä ja ystävyyssuhteissa.

Yhteenveto

Introverttien ja Ekstroverttien täytyy rakentaa yhteisesti tietynlainen tasapaino minkä parissa he kaikki sitten kulkevat. Kirjoitukseni pointtihan on siis se, että se saisi sinut miettimään itseäsi, että oletko juurikin introvertti tai ekstrovertti. Ajattelet asiaa syvällisemmin ja yritä miettiä erilaisia omia kokemuksiasi sosiaalisissa tilanteissa, missä olet nähnyt eri persoonallisuus tyypin koettelemuksia.

Ihmisiähän ei saisi tiedostetusti kuulemma kategorisoida erilaisiin ryhmiin, koska tämä voi aiheuttaa jonkinlaista eriarvoisuuden tunnetta tai jotain muuta ilmiötä joka on haitaksi.

Tässä aiheessa kuitenkin täytyisi minun mielestä lähteä miettimään näitä kahta eri ryhmää ja en näe tässä mitään väärää, koska me kuitenkin opittaisiin todella paljon toisten ymmärtämisellä, että miksi juuri hän on toimii tuolla tavalla. Tällä menetelmällä me omasta mielestäni luotaisiin tietynlainen tietoisuus itsellemmekin, missä me voidaan kehittyä johonkin Next levelille niin sanotusti..

Toivottavasti artikkelistani oletko introvertti vai ekstrovertti kumpusi sinulle uusia ajatuksia tai mielipiteitä!

Ei mulla muuta tällä kertaa!

%d bloggaajaa tykkää tästä: