Sony KDL-46HX855 merkkisen television korjaus analyysia